carangka

nu aya nu euweuh

WordPress Sunda

leave a comment »

Kareueus uing ka wordpress bakal sampurna lamun WordPress Sunda nu ditulis dina basa jeung aksara Sunda. 20 Oktober 2008 Kang Nasrul (de.nasrul@xxxil.com) geus ngabewarakeun sacara teu langsung yen WordPress Basa Sunda keur tatahar pikeun midang. Tarjamahan wordpress-na geus rengse. Tuluy, aksara Sunda geus jadi distandarkeun internasional (geus dibere kode-kode husus terapkeuneun dina komputer), hartina ka hareupna urang bakal bisa ningali loka-loka anu ditulis dina aksara Sunda (ayeuna mah kakara gambarna). Bakal aya nu nyieun (bisa uing bisa salira atawa saha bae) parabot panarjamah aksara ti Latin ka Aksara Sunda boh online boh mandiri.

Written by guriangtujuh

29 Oktober 2008 pukul 14:11

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s

%d bloggers like this: